БИЯ̀ЧКА

БИЯ̀ЧКА ж. Автоматична бъркалка за разбиване на яйца.

Списък на думите по буква