БЛАГА̀ТИЧЕК

БЛАГА̀ТИЧЕК и БЛАГА̀ТИЧЪК, ‑чка, -чко, мн. -чки, прил. Остар. и диал. Умал. от благат. Старецът ся усмихна млъчешком, като да казваше: право аз броя това място за весело и правда имам да ся мисля за благатичек, като ся наслаждавам с благополучие. Лет., 1871, 148.

Списък на думите по буква