БЛАГА̀ТКОСТ

БЛАГА̀ТКОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Отвл. същ. от благатък. Блаженство, удоволствие, наслада; благатност. Марийка Симеонова .. седеше на стол в гостната у тях с шев в ръка и ту се унисаше в тиха благаткост, ту с лека сянка на тъжно съчувствие поглеждаше през прозореца. А. Страшимиров, Съч. I, 200.

Списък на думите по буква