БЛАГА̀ТНО

БЛАГА̀ТНО. Остар. и диал. Нареч. от благатен; честито, блажено. Срещна го Бойка, посрещна, / весела вече засмяна, / и му благатно подума. П. Р. Славейков, Ч, 1873, бр. 11, 1035.

Списък на думите по буква