БЛАГА̀ТО

БЛАГА̀ТО. Остар. и диал., сега поет. Нареч. от благат; щастливо, честито.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник, ..., 1951.

Списък на думите по буква