БЛА̀ГИЧЪК

БЛА̀ГИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Умал. от благ. — Ха, ха, ха! Опасности. Отде намери тая благичка думица?.. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 77.

Списък на думите по буква