БЛАГОВЀСТВАМ

БЛАГОВЀСТВАМ и БЛАГ?ВЀСТВ?ВАМ, -аш, несв., прех. и непрех. Остар. Книж. Благовестявам. Йоан Кръстител,.., доде в околността на Йордан,.., и благовествуваше, че ожидаемий от толкози векове Месия стигна най-сетне, че са намерва помежду израилтяните. Н. Михайловски, ССИ (превод), 109. И тъй като се облякох в бронята на вярата и в всеоружието на духа на божественото слово, благовествувах при всеки случай на народа словесата на божията правда. ПСп, 1876, кн. 11-12, 13. благовествам се, благовествувам се страд.

Списък на думите по буква