БЛАГОВЕСТВОВА̀НИЕ

БЛАГОВЕСТВОВА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Благовестие. На стола ще са полага [клетвата]: от дясна страна кръст, а от лява святото благовествование (Евангелие). З. Стоянов, ЗБВ I, 81.

Списък на думите по буква