БЛАГОВЀСТВУВАНЕ

БЛАГОВЀСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благовествувам и от благовествувам се; благовестене, благовестяване, благовестване.

Списък на думите по буква