БЛАГОВЕСТЀНЕ

БЛАГОВЕСТЀНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Донасяне на добро известие, известяване за нещо добро; благовестване, благовествуване.

Списък на думите по буква