БЛАГОВЀСТИЕ

БЛАГОВЀСТИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. 1. Рел. Вест, предадена на Дева Ма‑

рия от архангел Гавриил, че ще роди син божи; благовест. Тогава е света Дева оставила храмът и преминала в Назарет, в Йосифовът дом, и наскоро след това тука е добила благовестие, че от нея ще ся роди изкупителят. З. Петров и др., ЧБ (превод), 231. А по глъбнатините [на църквата], надвесени над дъбовите столове за миряни, блестяха мраморни изваяния; гълъби, които носят в уста благовестието в образ на дълга изписана лента. Н. Райнов, КЦ, 48.

2. Разш. Добро, радостно известие; благовест. Низ -по село скупом ходят / китни млади коледари, — / сиромаси и боляри / с благовестье да споходят / и наспроти празник честни / да им пеят драги песни. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 99. Сега в Липец и Змиево, в Бориково, Бачибук, Вълчан и Кошница, навсякъде с нетърпение очакват да зазвъни Лишковият звънец — оригиналното благовестие, че е пристигнала смолянската кинотройка. Н. Хайтов, ПП, 134. Евангелието на Исуса Христа наистина е славното благовестие на блаженаго Бога, защото то открива духа святаго. ИЗ, 1877, 1881, 346.

Списък на думите по буква