БЛАГОВЕСТЯ̀ВАНЕ

БЛАГОВЕСТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благовестявам и от благовестявам се.

Списък на думите по буква