БЛАГОВЕЩЀНИЕ

БЛАГОВЕЩЀНИЕ, мн. няма, ср. Християнски празник — 25 март (деня, в който архангел -вестител съобщил на Дева Мария, че ще роди син божи). Премина зимата и настана пролет. Беше Благовещение. П. Хитов, МП, 43.

Списък на думите по буква