БЛАГОВЍДЕН

БЛАГОВЍДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Книж. 1. За човек — който има приятен, хубав вид; миловиден. Еленчанки, благовидни, умилни, в женствеността имат дарби обилни. П. Р. Славейков, Сл, 75. Тъй като аз имах най-благовидната и все още детска физиономия и единствен от групата бях обут в сандали, на мене възложиха да вляза в сладкарницата. П. Незнакомов, МА, 93. Благовидното лице на Тенев потъмня, устните му се свиха. Ст. Марков, ДБ, 143.

2. Обикн. за отказ, причина, предлог и под. — който е подходящ, убедителен за случая, като често прикрива някакви други подбуди или истинската причина; приемлив. Извиняваше се с разни причини, които Цонка намираше благовидни. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 101. Станах, за да оставя чашката от изпитото кафе, и така намерих благовиден повод да се отскубна от бъбривата баронеса. П. Славински, ПЩ, 62. На два пъти му писах да ми изпрати парите по бай Николчо Сирков... Все благовидни откази! Ст. Дичев, ЗС I, 631. И доброволно заявих, че ще остана в Пирина още малко време, доде‑

то се намери някой благовиден предлог за връщането ми. П. К. Яворов, Съч. II, 189. Единствен хаджи Гюро отклони поканата под благовидния предлог, че се чувствува неразположен. А. Христофоров, А, 77.

Списък на думите по буква