БЛАГОВОЛЀНЕ

БЛАГОВОЛЀНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благоволя2.

Списък на думите по буква