БЛАГОВОЛЯ̀ВАМ

БЛАГОВОЛЯ̀ВАМ,-аш, несв.; благоволя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., непрех. Книж. 1. Остар., сега ирон. Със следв. изреч. със съюз да. Проявявам готовност да направя, да извърша нещо, обикн. като израз на добра воля или (днес) на снизхождение към някого. Познавам един известен писател, славен и уважаван от самия себе си. Веднъж той благоволи да седне на нашата маса в кафенето. Направи ни снизхождение приятелско. Елин Пелин, Съч. IV, 171. — Трябва да живея. Това благоволява да ми изпрати моят баща, с него се препитавам. К. Кюлюмов, ПШ, 11. — Ето я и нашата родна дъщеря! Благоволила най-после да се прибере при родителите си. Тарас, СГ, 38. [Игуменът] благоволи да храни един месец в времято на ваканцията както нашите възпитаници, тъй и от вънкашните ученици — девойки, на число десят. Ч, 1871, бр. 12, 371.

2. Остар. За вежливо отбелязване на любезно действие на високопоставена личност. — Негово величество султанът благоволи да разреши на своите поданици от българска народност да образуват свои, български

полкове в състава на нашата славянска войска. Ст. Дичев, ЗС I, 61. — В неделя вечер, на 27 того, Н. Ц. Височество е благоволил да покани на вечеря в двореца около 80 души народни представители. С, 1888, бр. 224, 4. ● Като вежлива покана към някого да извърши нещо; заповядайте. — Утре благоволете да дойдете пак при мене, за да ви дам нужните наставления. Ив. Вазов, Съч. IХ, 116. Благоволете да се отзовете на нашата покана да участвувате в предстоящите тържества. — Царю, престолът на Асеневци чака новия повелител на България. — Благоволи, господарю (сочи към престола). Ив. Вазов, Съч. ХХI, 96.

Списък на думите по буква