БЛАГОВРЀМЕНЕН

БЛАГОВРЀМЕНЕН, -нна, -нно, мн. ‑нни, прил. Остар. Книж. Който се извършва в удобно време, навреме; навременен, своевременен.

Списък на думите по буква