БЛАГОГОВЀЕНЕ

БЛАГОГОВЀЕНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от благоговея.

Списък на думите по буква