БЛАГОГОВЀЙНО

БЛАГОГОВЀЙНО. Книж. Нареч. от благоговеен; с благоговение. В време на богослужението Бенковски беше навел глава с кръстосани ръце пред иконата Божа матер и от минута на минута са кръстеше твърде благоговейно. З. Стоянов, ЗБВ II, 123. Изправяше ли се пред сеитбите, високи, гъсти,.., тоя сваляше калпака си .. Тъй благоговейно и смирено той не би стоял в черква и на най-големия празник. Й. Йовков, Ж, 1945, 192. Наближаваме Козлодуй. Ботев и неговата чета целунаха благоговейно като майчина длан този бряг и тръгнаха да се бият срещу турците, да освобождават България... Н. Стефанова, РП, 14.

Списък на думите по буква