БЛАГОДАРЀНИЕ

БЛАГОДАРЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. 1. Благодарност, признателност за нещо. — Аз напускам вече Преспа и моля да ми се позволи да кажа няколко думи като за сбогом и за благодарение. Д. Талев, ПК, 491. Радоил с благодарение прие сабята. Ст. Младенов, БТР I, 156. Нека най-после ни бъде дозволено да отправим най-теплите си благодарения и към ония учени единородци, които,.., ни спомагат. Ч, 1871, бр. 7, 194. Когато стъпи на американската земя, той написа последните думи в своя дневник: "Хиляди благодарения Богу за всичките му милости." С. Бобчев, ЖФ (превод), 159. Благодарение Богу! Здрави сме досега! Н. Геров, РБЯ I, 45. ● Обикн. с предл. с. Вежлива форма за изказване на благодарност, удоволствие. — Найден Маркович, вие ще пиете ли едно пиво? — .. — С благодарение, Аполон Петрович. Ив. Вазов Съч. ХХIV, 54. — Де сте ся установили? — Тука насреща в гостилницата. — Кога е тъй, имам благодарение да попия с таквиз почетни господа като вас. П. Р. Славейков, ЦП II (превод), 175.

2. Само ед. Чувство на задоволеност; задоволство. В къщята с любопитство приказваха кой коя роля е взел и с благодарение узнаваха, че Огнянов ще бъде графът. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 100. В един ден, случи се, селский старейшина да събира тлъка; .. Селски млади, едно от уважение към стареца, друго да са посъберат по причина моми и момци да си правят веселба, да се повидят, стекоха се с голямо благодарение току-речи половината село. Ил. Блъсков, ЗК, 109.

3. Само ед. Удоволствие, наслада. Всичките слушаха с пълно внимание, ако не и с пълна вяра, увлекателния разказ на Дамянча, като сърбаха с голямо благодарение кафето си. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 53.

Благодарение на сложен предл. Книж. При посочване на положителен принос или роля на някого или нещо; по причина на, заради, поради. Следующий град, в който се установих, бе Берковец. Тук, благодарение на препоръки от Враца, аз лесно и скоро се услових за учител. П. Р. Славейков, БП I, 27. Обедът у Иречека, благодарение на бай Ганя, излезе доста оживен. Ал. Константинов, БГ, 47.

Списък на думите по буква