БЛАГОДА̀РНО

БЛАГОДА̀РНО. Нареч. от благодарен; с благодарност, благодарствено. Тодорка (гледа благодарно на Мария): Колко си добра, царкиньо! Ти искаш да ме утешиш и успокоиш. В. Друмев, И, 7. — Момичето само̀ не може да извърши всичко... И детето е на нея, и старите, и кухнята... Слугинята го изгледа благодарно. М. Грубешлиева, ПП, 241.

Списък на думите по буква