БЛАГОДА̀РНОСТ

БЛАГОДА̀РНОСТ, -тта̀, ж. 1. Само ед. Чувство на уважение към някого или нещо, на признание на заслугата му за сторено добро, помощ или за добре извършено нещо; признателност. Какво получихме [от Ботев], та благодарността ни към него стана толкова огромна? Ал. Гетман и др., СБ, 11. Бай Ганьо, в благодарност за вкусния, а главно сития обед, иска да почерпи стопанина с една цигара тютюн. Ал. Константинов, БГ, 47. Аз гледам човека с израз на безкрайна благодарност и се усмихвам. Л. Стоянов, Х, 56. В целия град от Жана по-красиво момиче нямаше. С благодарност ще отстъпя перото си на оня, който се наеме да я опише. К. Георгиев, ВНП, 5. Подлагаше лицето си на дъжда,.. и, уж от благодарност към благодатната влага,.. се провикваше: — Ех, Боже, що блага ченица ке стане! Й. Йовков, Разк. I, 212.

2. Думи или друга проява, изказани за уважение, признателност към някого. "Сполай ти Боже! Хубав спор и берекет си ни дал"! Това беше и благодарността, и молитвата му! Й. Йовков, Ж, 1945, 192. Той изпя някаква черковна песен,.., и прати благодарност на Бога по една чучулига. Елин Пелин, Съч. II, 84. — Татко! — рече Велико .. Благодари на Владя,.. — Тук не е място нито за радване, нито за благодарност, — каза Влади. В. Друмев, НФ, 91. Поправих, каквото можах, и домакинята, сипейки благодарности, се сети да сипе и един вносен коняк. Й. Попов, ББ, 17. Дентолор [лекарството] притежава стотини благодарности от местни и чуждестранни лекари, зъболекари и частни лица,.. Благодарностите са печатани в отделна брошура. БД, 1909, бр. 1, 4. ● Обикн. мн. Със съгл. опред. Вежлива форма за изразяване на признателност. Хиляди благодарности за интереса ви към мене. Ив. Вазов, ПЕМ, 11. Сърдечни благодарности.

3. Остар. Удоволствие, радост. Благодарността ѝ да прегърне един час по-напред брата си,.., не можеше да разнесе съвсем страха ѝ! Й. Ненов, ЧГ (превод), 33. Гледката на едно такова сполучване негово докара му не малка благодарност. Ст. Младенов, БТР I, 147.

Списък на думите по буква