БЛАГОДА̀РСКО

БЛАГОДА̀РСКО, мн. няма, ср. Простонар. Благодарност, признателност. Да речеш да ме назначиш на служба, голямо благодарско ще имаш от мене. Б. Обретенов, С. 94. — Ама недей се сърди, господин началник! — уплаши се стрина Благунка. — Аз... така, от благодарско... ту мигар не знам, че това си е ваш... дълг. Ил. Волен, ДД, 47. // Фамилиарна форма за изразяване на благодарност; благодаря. — По кого? — По капитан Ливски... — Намерил по кого да прати! — изруга басът. — Нищо, кажи му благодарско... П. Вежинов, НС, 266. — Много благодарско, че сте приглеждали булката. В. Андреев, ПР, 63. Благодарско, че ми се обадихте, / сега пътят ми би ще по-лек. Н. Марангозов, НПС, 81.

Списък на думите по буква