БЛАГОДА̀РСТВЕН

БЛАГОДА̀РСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който изразява или е израз на благодарност. Той само целуна с благоговейна признателност десницата му, и благодарствени сълзи пророниха очите му. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 59. Вардарски се придръпна назад,.., дигна ръка: — ..Забравете днес, мили братя, земните си грижи, отдайте се на радост и празнично веселие и пейте благодарствени славословия към нашите славяноболгарски апостоли свети Кирил и Методий!... Д. Талев, ПК, 54. Започнаха декламациите и песните на децата. С какъв трепет слушаха родителите! Какви благодарствени погледи отправяха към мене, младото учителче, както ме наричаха някои селяни. Кр. Григоров, ОНУ, 147. Благодарствена литургия. Благодарствен адрес.

Списък на думите по буква