БЛАГОДА̀РСТВЕНО

БЛАГОДА̀РСТВЕНО. Нареч. от благодарствен; с благодарност, благодарно. Той седна на кабриолета, кимна ми благодарствено и кончето го понесе по нанадолницето. Ст. Даскалов, БП, 65. Цял ден и цяла нощ старата стена, охка, моли се. Чак на другия ден сутринта огънят ѝ попремина, очите ѝ се ококориха. "Ох! — въздъхна тя облекчено и благодарствено. — Сполай ти, Божичко, имало още животец!" Г. Караславов, Тат., 238.

Списък на думите по буква