БЛАГОДА̀ТЕН

БЛАГОДА̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. Който дава изобилие от блага, който носи благодат, плодородие; плодороден, плодоносен. Народът ще надникне в богатите недра на нашата земя, ще преоре и прекопае дълбоко плодоносната благодатна почва. Г. Караславов, ПМ, 32. Зарадва ги той [Бог] с благодатни майски дъждове и не иска да им отнеме лелеяната в душа надежда за плодовита жътва. Елин Пелин, Съч. I, 160-161. Запираше се на някой мегдан и, като поглеждаше към облачното небе, подлагаше лицето си на дъжда, но даваше ухо и на топовните гърмежи и, уж от благодарност към благодатната влага, високо се провикваше: — Иде! Иде! Ех Боже, що блага ченица [пшеница] ке стане! Й. Йовков, Разк. I, 212.

2. Прен. Който въздейства много добре, благотворно или много приятно върху някого или нещо; благотворен, животворен. Петър и Нонка излизаха рано сутрин и се връщаха чак по залез слънце със загорели лица и донасяха вкъщи радостната умора на благодатния труд. И. Петров, НЛ, 233. Темната вечер са приближала към земята: а най-благодатна, най-отрадна и най-приспивающа тишина, царствувала на небето и на земята. Л. Каравелов, Съч. II, 114. Никакво кандилце не внесоха, останахме потопени в пълна мрачина и нито можехме да мислим за онова благодатно забвение на всички неволи което,.., докарва сънят. К. Величков, ПС Съч. I, 33. Нощта наваляше с прохлада благодатна, / сияйна майска нощ вълшебна, ароматна! П. П. Славейков, Събр. съч. I, 62.

3. От който има придобивка, полза, облага; ползотворен, плодотворен. Благодатното влияние на руската литература и култура у нас би било хиляди пъти по-благодатно, ако бихме се ползували от тях както трябва. П. П. Славейков, Събр. съч. VI, 112. По-късно в разговора взеха участие всички — обща радост ги вълнуваше. Времето се избистряше и работата щеше да бъде благодатна. К. Петканов, Избр. съч., 54-55.

4. Рел. Който е свързан с Божия благодат; благословен. Даскал Стефан, чувствуваше Божията ръка и знаеше, че тя е щедра и благодатна. Д. Немиров, Б, 207.

Благодатна дева. Рел. Св. Богородица.

Списък на думите по буква