БЛАГОДЀНСТВАМ

БЛАГОДЀНСТВАМ и БЛ??Г?ДЀ?СТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. Книж. Живея в благоденствие; добрувам. Оставаха им две неща да изберат, за да не умрат от глад. Или да се втурнат с оръжие в България.., или да крадат. Но Тотьо вече почиваше на лаврите си. Панайот благоденствуваше в Сърбия, а Хаджи Димитър отдавна беше умрял на Бузлуджа. Ив. Вазов, Съч. VI, 10. Той [Ботев] не желае нашият народ да благоденствува за сметка на други народи и да ги потиска. Лит. Х кл. 149. Днешните български учители,.. трябва да споменуват имената на тия свои предшественици, на тия сеятели на тези семена, на които от плодовете днес вкусват и благоденствуват. Ил. Блъсков, ДБ, 8. Почитай баща си и майка си, за да бъдеш жив за много време и да благоденствуваш на земята. Пч, 1871, н. 1, 13.

Списък на думите по буква