БЛАГОДЀНСТВАНЕ

БЛАГОДЀНСТВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от благоденствам; благоденствуване.

Списък на думите по буква