БЛАГОДЀНСТВУВАНЕ

БЛАГОДЀНСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от благоденствувам; благоденстване.

Списък на думите по буква