БЛАГОДЀТЕЛСКИ

БЛАГОДЀТЕЛСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от благодетел. Благодетелско дело. Благодетелска постъпка.

Списък на думите по буква