БЛАГОДЀТЕЛСТВАМ

БЛАГОДЀТЕЛСТВАМ и БЛ??Г?ДЀТЕ?СТВУВАМ, -аш, несв., непрех. Остар. Книж. Постъпвам като благодетел, правя добро, благодеяния. Тъй също и другите другари на Горазда и Климента просвещаваха и благодетелствуваха на народът в другите градища и области на широкото българско царство. Р. Каролев, УБЧИ, 20. Сичкия си живот преминаха до старост в страх Божий и в правда,.. затуй са стараяха сякога с богатството си да купуват притежания, да благодетелствуват на бедните. П. Р. Славейков, ПВЖ (превод), 110-111. Неприятеля си повече чрез великодушието си трябва да побеждаваш, като му помагаш и благодетелствуваш, гдето вземе нужда от помощ и благодеяние. А. Кръстевич, ВПЖ (превод), 93.

Списък на думите по буква