БЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ

БЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благодетелствам; благодетелствуване.

БЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ

БЛАГОДЀТЕЛСТВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благодетелствам; благодетелствуване.

Списък на думите по буква