БЛАГОДЀТЕЛСТВУВАНЕ

БЛАГОДЀТЕЛСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благодетелствувам; благодетелстване.

БЛАГОДЀТЕЛСТВУВАНЕ

БЛАГОДЀТЕЛСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благодетелствувам; благодетелстване.

Списък на думите по буква