БЛАГОДУ̀ШЕСТВУВАМ

БЛАГОДУ̀ШЕСТВУВАМ, -аш, несв., непрех. Остар. Книж. Живея в спокойствие, безгрижно. Беят, и той беше позачул за такова мърдане на раите, но той го считаше твърде несериозна и детинска работа и благодушествуваше, както всички турски власти тогава. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 26. Антон Страшимиров не остана да учителствува и благодушествува във Видин, а още на следната година,.., бе преместен в Казанлък. Сб??СЕП, 34.

Списък на думите по буква