БЛАГОДУ̀ШЕСТВУВАНЕ

БЛАГОДУ̀ШЕСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благодушествувам.

Списък на думите по буква