БЛАГОДУ̀ШИЕ

БЛАГОДУ̀ШИЕ, мн. няма, ср. Качество и проява на благодушен човек; добродушие, добросърдечие, доброта. Ако избухнеше, Ралчо лесно би го хванал. Но с тая блага реч и с това едва ли не християнско благодушие Петко беше неуязвим. Ст. Даскалов, СЛ, 121. Вълчан даваше заповеди, нареждания.. Той вършеше това весело и с такова голямо благодушие, че намираше време да подхвърли и някоя шега на жените. Й. Йовков, Ж, 1945, 127. Възпитанието съвършено преродява человека: то му подава благодушие, то го снабдява с най-приятний и най-добрий характер. Лет., 1873, 98.

Списък на думите по буква