БЛАГОДУ̀ШНО

БЛАГОДУ̀ШНО. Нареч. от благодушен; добродушно, добросърдечно. Майката се усмихна благодушно и погледна дъщеря си. Ив. Вазов, Съч. ХII, 185. — Бае Стойно бе, твоите волове пак са пощръклели и са направили пакост, — ще каже Младен благодушно. Т. Влайков, Съч. III, 172. Бай Стоян ме потупа благодушно по рамото. Л. Стоянов, Х. 17.

Списък на думите по буква