БЛАГОДУ̀ШНОСТ

БЛАГОДУ̀ШНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от благодушен; благодушие. При своя дълг един войник не бива / да претвори възмездието в срам, / тъй както не е лишна благодушност / да взема дял в съда на строгостта. Сл. Красински, БН, 20.

Списък на думите по буква