БЛАГОЖЕЛА̀НИЕ

БЛАГОЖЕЛА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Доброжелателство. От старина полаганието на ръката било е знак за благожелание, милост и благословение. З. Петров и др., ЧБ (превод), 123.

Списък на думите по буква