БЛАГОЖЕЛА̀ТЕЛНО

БЛАГОЖЕЛА̀ТЕЛНО. Остар. Книж. Нареч. от благожелателен; доброжелателно.

Списък на думите по буква