БЛАГОЖЕЛА̀ТЕЛСТВО

БЛАГОЖЕЛА̀ТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отвл. същ. от благожелателен; доброжелателство.

Списък на думите по буква