БЛАГОИЗВОЛЀНИЕ

БЛАГОИЗВОЛЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Благоволение.

Списък на думите по буква