БЛАГОНАДЀЖДНОСТ

БЛАГОНАДЀЖДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество на благонадежден. Между другите доказателства за нашите славянски чувства и благонадеждност, г. Соболев представил даже и моята скоропечатана сбирка "Тъгите на България", Ив. Вазов, Съч. VII, 177. От всички страни той се бе погрижил да осигури своята гражданска благонадеждност, но все пак изненадите не бяха изключени. К. Калчев, ЖП, 383.

Списък на думите по буква