БЛАГОНАКЛО̀ННО

БЛАГОНАКЛО̀ННО нареч. Остар. Книж. Благосклонно. В онова време сръбското правителство .. се отзовало благонаклонно на Николовото прошение, като му определило благодеяние на месец по три талера. Г. Бенев, Ч, 1875, бр. 6, 256.

Списък на думите по буква