БЛАГОНАМЀРЕН

БЛАГОНАМЀРЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. 1. Който има добри намерения, помисли; добронамерен, почтен. Благонамерен и доброжелателен в душата, той [Абдул Меджид] продължи да въвожда онези преобразования, които беше поченал баща му. С. Бобчев, СОИ (превод), 179. В книжевните известия вие казвахте, че вашите чорбаджие затвориле училището и не дозволиле на вашето благонамерено книжевно дружество да са събере в него. С, 1872, бр. 47, 377.

2. Който е израз на добри намерения, добри помисли; добронамерен. От страна на Росия такваз една мисъл може да е благонамерена, може да бъде и искрена. П. Р. Славейков, ПХС, 29.

3. Който се придържа към политиката на управляващата власт; благонадежден. Царят .. доказва, че социализмът е обхванал вече империята, и призовава благонамерените граждане на бой против партията на разрушението. Хр. Ботев, Зн. 1875, бр. 16, 61.

— От рус. благонамеренный.

Списък на думите по буква