БЛАГОНАМЀРЕНО

БЛАГОНАМЀРЕНО. Остар. Книж. Нареч. от благонамерен; с добри помисли, с добро чувство. — Като ви гледам с тия кучи крака [пушките] — каза той благонамерено — и мене ме хваща страх, момчета. Не е ли по-добре да ги оставите и днес, па после пак си ги приберете. Л. Стоянов, Б, 179.

Списък на думите по буква