БЛАГОНАМЀРЕНОСТ

БЛАГОНАМЀРЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Отвл. същ. от благонамерен.

Списък на думите по буква