БЛАГОПОЖЕЛА̀ВАМ

БЛАГОПОЖЕЛА̀ВАМ, -аш, несв.;благопожела̀я, -а̀еш, мин. св. -а̀х, св., прех. Остар. Книж. Пожелавам някому добро. — Здраве и дълъг живот благопожелавам на светлата царица! — каза Раксин със своя старчески гърлест глас. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 118. благопожелавам се, благопожелая се страд.

Списък на думите по буква