БЛАГОПОЖЕЛА̀ВАНЕ

БЛАГОПОЖЕЛА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от благопожелавам и от благопожелавам се.

Списък на думите по буква