БЛАГОПОКО̀РСТВО

БЛАГОПОКО̀РСТВО, мн. -а, ср. Остар. Книж. Смирено подчинение, покорство, прието с желание, ненасилствено. Не ща мога вече да ви дам позволение да идете само в двора и от тамо в градината...; зачтото не ща мога вече да бъда уверен во вашето благопокорство. С. Радулов, НД (превод), 60-61.

Списък на думите по буква